ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,14:08  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการตอบปัญหาทางธุรกิจ รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,14:00  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การตอบคำถามการตลาดดิจิทัล รับเกียรติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,13:49  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ทางโลจิสติกส์ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,13:27  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การตอบคำถามการตลาดดิจิทัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,13:11  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดน้ำหนักและปริมาตร โดยแทรกด้วยบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวลัญช์ เด็ดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,12:31  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดน้ำหนักและปริมาตร โดยแทรกด้วยบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวลัญช์ เด็ดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,12:29  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อนุสิทธิบัตร ขนมจีบไส้ปลานิลที่ห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวสมุนไพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,14:25  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ได้เข้าร่วมจำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียนที่มีคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,14:06  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัด Symposium และการประกวดผลงานนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ รูปแบบโครงการนักธุระกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,14:05  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..