สนับสนุนการสอน

ong

นายองค์  แจ้งสว่าง
พนักงานพิมพ์ดีด

Ninja

นางสาวอณัญญา  ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานแนะแนว

pronpimol

นางพรพิมล  อิสมาแอล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

wassana

นางสาววาสนา  ขจรพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

marisa

นางสาวมาริษา  ขจรพฤกษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน