ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 (ห้องเรียนปกติ) และ (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนปกติ)
 
เวลา รวมเวลา (นาที) วิชาที่สอบ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๐ น. ๔๐ คณิตศาสตร์
๐๙.๑๐ – ๐๙.๕๐ น. ๔๐ วิทยาศาสตร์
๐๙.๕๐ – ๑๐.๒๐ น. ๓๐ ภาษาไทย
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. ๓๐ ภาษาอังกฤษ
 
 
 
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนปกติ)
 
เวลา รวมเวลา (นาที) วิชาที่สอบ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๐ น. ๔๐ คณิตศาสตร์
๐๙.๑๐ – ๐๙.๕๐ น. ๔๐ วิทยาศาสตร์
๐๙.๕๐ - ๑๐.๓๐ น. ๔๐ ภาษาไทย
๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๐ น. ๔๐ ภาษาอังกฤษ
 
 
 
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนพิเศษ)
 
เวลา รวมเวลา (นาที) วิชาที่สอบ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ๖๐ คณิตศาสตร์
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ๔๐ วิทยาศาสตร์
 
 
 
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 806 ครั้ง