ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาเพชรรำเพยเทพปทุม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

เรื่อง  ทุนการศึกษาเพชรรำเพยเทพปทุม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562

………………………………………………………..

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ปทุมธานี   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาเพชรรำเพยเทพปทุม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 410 ครั้ง