สู่อ้อมกอดลูกแม่รำเพย

  • แก้ไข

12นายพิษณุ  เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  คนที่ 14  

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพิษณุ  เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ในการนี้คณะครู นักเรียน รวมทั้งสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี