ผ้าป่าเพื่อการศึกษา น้ำชาเพื่อการกุศล 60

  • แก้ไข

FB IMG 1502453184089

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ และจัดกิจกรรมน้ำชาเพื่อการกุศล สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อระดมทุนพัฒนาหอประชุมโรงเรียน และพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

FB IMG 1502453162671

ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณสะอาด  ศิริพฤกษ์ เป็นประธานงานผ้าป่าในครั้งนี้

FB IMG 1502453257245

    โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก บริษัท สยามซันไชน์  ในการจัดงานน้ำชาเพื่อการกุศล

FB IMG 1502453093617

FB IMG 1502453132539

FB IMG 1502453205690

FB IMG 1502453069975

 คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม