โรงเรียนสุจริต

  • แก้ไข

โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณ และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจัดกิจกรรม ประชุม อบรม หรือกิจกรรมต่างๆ โดยในส่วนนักเรียนจะดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ทุกวันจันทร์ 

382341 474048499329790 2135805722 n

 1501579026222