สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560


ekในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"    รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด คือ ที่หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บริเวณ เกาะจาน ขึ้นไปถึง ปราณบุรี และลงไปถึง จังหวัดชุมพร จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ และต่อมาได้มีการสร้าง "อุทยานวิทยาศาสตร์" ที่อำเภอบ้านหว้ากอ

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์ ปี 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา น้ำชาเพื่อการกุศล 60

FB IMG 1502453184089

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ และจัดกิจกรรมน้ำชาเพื่อการกุศล สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อระดมทุนพัฒนาหอประชุมโรงเรียน และพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

FB IMG 1502453162671

ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณสะอาด  ศิริพฤกษ์ เป็นประธานงานผ้าป่าในครั้งนี้

FB IMG 1502453257245

    โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก บริษัท สยามซันไชน์  ในการจัดงานน้ำชาเพื่อการกุศล

FB IMG 1502453093617

FB IMG 1502453132539

FB IMG 1502453205690

FB IMG 1502453069975

 คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

อบรม สวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

ทีมงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี โดยการนำของ ผช.ผอ.ชัยยา  แอนดริส ครูเมธา  มูลมา และคณะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ร่วมอบรมสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560

botanicalหลักการส่งคำขอประเมินขอป้ายพฤกษศาสตร์โรงเรียน พอสังเขป ดังนี้
1.มีเอกสารร่องรอยการศึกษาพันธุ์ไม้ มีแผนผังพื้นที่ในโรงเรียน
2.ใส่รหัสพันธุ์ไม้แต่ละชนิด
3.ป้ายชื่อพันธุ์ไม้
4.หนังสือนำส่งเอกสารตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการครบทุกองค์ประกอบ ไป สำนักพระราชวัง ก่อนเดือนมิถุนายน2560(ตามเอการกิจกรรมที่7 แจกครั้งที่แล้ว)-แก้ไขตามสำนักพระราชวังคอมเมนต์
5.ทำหนังสือขอประเมิน    ประเมินช่วงเดือน....ปลายมิถุนายนถึงสิงหาคม2560
6.โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์รับป้ายจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ วันที่.28 พฤศจิกายน2560 ที่ ม.จุฬาฯแก่คอย จ.สระบุรี

ประชุมพัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

p64017261833การประชุมพัมนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)ระยะที่ ๒
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่มีอยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือทุกคน ก่อนขยายผลสู่ช่วงวัยอื่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ที่จะส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยสามารถสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย  คัดกรองนักเรียนยากจนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใน ๗๗  จังหวัด

 

https://cct.thaieduforall.org/ 

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณ และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจัดกิจกรรม ประชุม อบรม หรือกิจกรรมต่างๆ โดยในส่วนนักเรียนจะดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ทุกวันจันทร์ 

382341 474048499329790 2135805722 n

 1501579026222

สู่อ้อมกอดแม่รำเพย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ให้ได้รับทราบถึงขนบธรรมเนียม และประเพณี ความเป็นเทพศิรินทร์ฯ ตลอดจนระเบียบต่างๆในการใช้ชีวิตในร้ัวเขียวเหลือง 

welcome std 3

welcome std 8

welcome std 7

welcome std 13

welcome std 5

welcome std 11

ร่วมแสดงความยินดี ม.3และ ม.6

congtratulation 1

ร่วมแสดงความยินดีกับบนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

congtratulation 5

congtratulation 4

congtratulation 3

congtratulation 2

สถาปนาลูกเสือไทย

FB IMG 1498957516090

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
ข้อ 3 . ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพรต  สมุทรธานนท์ ผอ.เทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

FB IMG 1498882670956

FB IMG 1498882740610

FB IMG 1498882760139

FB IMG 1498957521447

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปี 2560

pakardm11ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560

 

 

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559

IMG 8321

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีภายใน
๑.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
๓.เพื่อฝึกทักษะการจัดการ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม
ในปีการศึกษานี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดตั้งคณะสีประกอบด้วยคณะสี ๔ สี ได้แก่ คณะภาณุรังสี (สีแดง) คณะนิภานภดล (สีส้ม) คณะแม้นนฤมิตร (สีม่วง) คณะเยาวมาลย์อุทิศ (สีน้ำเงิน) โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เทเบิลเทนนิส , เปตอง , หมากรุก , หมากฮอท , กรีฑา , กีฬาพื้นบ้าน และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด , กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
ในการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีภายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ทุกคน

 IMG 8230

ชมภาพกิจกรรม

 

ครบรอบ 25 ปีเทพศิรินทร์ปทุมธานี

25 มิถุนายน 2560
358306

ปฐมบท แห่งมัธยมร่มรำเพย เทพศิรินทร์ถิ่นบัวหลวง : สถานสิขา สง่าพระนาม เทพศิรินทร์ คลองสิบสามปทุมธานี

วันที่ 25 มิถุนายน 2535 นายณรงค์ กาญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และนายถนอม ผดุงสุทธิ์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา ในขณะนั้น ได้ร่วมกันแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาโรงเรียนคลองสิบสามวิทยาคม ให้มีคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาเดียวกัน คือ นสิยาโลกวัฒฺโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก) นับเป็นเทพศิรินทร์ ลำดับที่ 3 ในโครงการ All Deb In One หรือ เทพเป็นหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะครบรอบ 25 ปี ถ้าเป็นคนต้องเรียกว่าได้ก้าวเริ่มสู่วัยผู้ใหญ่ ที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนักเรียนทุกคน ขอเพียงลูกแม่รำเพย ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติ ปฎิบัติตนให้เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและไม่ทำตนเป็นคนรกโลก เท่านี้ พระบารมีแห่งสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี จะปกปักรักษา ดลบันดาลให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียน และดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป

"เมื่อเป็นลูกแม่รำเพยสักครั้งไซร้จักฝังหฤทัยจนวายปราน"

บทควมมโดย : ดร.เอกพรต สมุทรธานนท์ ผอ.ทศป.

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
คณะนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และครบรอบ 25 ปี เทพศิรินทร์ฯปทุมธานี  โดยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดนิเทศน์ราษฏรประดิษฐ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60

DJI 0042
358299
358301
358306
358302
358304
358269
Photo by : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4

 

pakardm41ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560

สานส์จากผู้อำนวยการ

ekkapost

ในปีการศึกษา 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีมุ่งหวังที่จะพัฒนาโรเรียนสู่ มาตรฐานสากล : World-Class Standard School ซึ่งนักเรียนจะต้องมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้ 1) ล้ำเลิศวิชาการ 2) สื่อสาร 2 ภาษา 3) ล้ำหน้าทางความคิด และ 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โดยโรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนาใน 5 ด้าน คือ 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล นำจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ มาประยุกต์ปรับใช้ ดังนี้ คือ การปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มีความเข้นข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create Project Work) 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย เน้นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 3. พัฒนาครู ให้ครูผู้สอนมีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การนำนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีศักยภาพการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล พร้อมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 5. พัฒนาระบบการบริหาร ให้บุคคลากรหลัก( key man) มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ และใช้แผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ส่วน คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สู่มาตรฐานสากลได้นั้น จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสามฝ่ายทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาลูกๆ ของเรา สู่ประชาคมโลกนั่นเอง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียน รับผลการเรียนและรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการดูแลนักเรียยร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียน

3

35

18

room
hall

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

dsp1เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 โรงเรียรเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯองคมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 145 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 190 คน 

และโรงเรียนที่เข้าร่วมรับโล่รางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "รำเพยวิชาการ สู่ลานอาชีพ" ซึ่งได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนธัญวิทยา "ตงมิ้น" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม โรงเรียนวัดพระญาปลา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

 

ในการต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรีในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก เลขาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมป์ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอลำลูกกา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลอลองสิบสอง และแขกผู้มีเกียรติในชุมชนคลองสิบสาม ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

dsp2

dsp4

dsp5

dsp7

 

ดูภาพกิจกรรม

 

เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

img1486223087187

938580

+ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นผู้ร่วมรายการ ช่วงที่ 1: นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 , นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหหเสนี) และนายวิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมรายการ ช่วงที่2: เปิดรั้วการรับนักเรียน ชั้น อ.1 ชั้น ป.1 ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 , นายเอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี พร้อมด้วยนางกิตติยา ดอกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ และนายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เป็นผู้ร่วมรายการช่วงที่ 3: เปิดรั้วโรงเรียนดีใกล้บ้าน ในการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กรุงเทพมหานคร.

 938572

938573

938590

938575

16387352 1698762703470795 6249725819326270072 n

16387871 1698903280123404 7674144040523392878 n

img1486224109599

รายละเอียดเพิ่มเติม