สวัสดีปีใหม่ไทย

  • แก้ไข

1

วันสงกรานต์ใกล้เข้ามา ที่จะขาดและลืมไม่ได้ก็คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวเพื่อขออขมาและขอพรจากญาติผู้ใหญ่

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้

15339

15340

15343