การอบรมโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • แก้ไข

การอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เพื่อรับการประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทาน

1490437709593

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จึงจัดอบรมแบบเข้มเพื่อให้โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินจำนวน 15 ดังนี้

1.โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

2. โรงเรียนหนองแซงวิทยา

3.โรงเรียนสองคอนวิทยาคม

4.โรงเรียนสุธีวิทยา

5.โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค

6.โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

7.โรงเรียนแก่งคอย

8.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

9.โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

10.โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

11.โรงเรียนหนองแค "สรกิจวิทยา"

12.โรงเรียนธัญบุรี

13.โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

14.โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

15.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน มีความพร้อมที่จะรับการประเมินยิ่งขึ้น

1490437856729

1490437893564

1490437717579