กิจกรรมของเรา
IMAGE ร่วมแสดงความยินดี ม.3และ ม.6
วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560
... Read More...
IMAGE กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560
... Read More...
IMAGE สานส์จากผู้อำนวยการ
วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560
ในปีการศึกษา 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้... Read More...
IMAGE เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560
+ นายอำนาจ วิชยานุวัติ... Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2560
วันอังคาร, 07 มีนาคม 2560
วันที่  7 มีนาคม 2560 ... Read More...
IMAGE รำเพยวิชาการ 59
วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี... Read More...
IMAGE เรียนรู้นอกห้องเรียน
วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ... Read More...
IMAGE แถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่66
วันพุธ, 25 มกราคม 2560
ผู้อำนวยการเอกพรต  สมุทธานนท์... Read More...
  • king9-1.png
  • king9.png
  • scout-unifrom.jpg
จดหมายข่าว ท.ศ.ป.
IMAGE จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์
วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2560
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560           Read More...
IMAGE จดหมายข่าวเดือนธันวาคม
วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560
จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2559   Read More...
IMAGE จดหมายข่าวเดือนตุลาคม
วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559
Read More...
IMAGE จดหมายข่าวเดือนมกราคม
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560
  Read More...
IMAGE จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน
วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2559       Read More...
IMAGE จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2559
วันพฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2559
  Read More...
คณะกรรมการสถานศึกษา- สมาคมผู้ปกครอง
IMAGE ประธานกรรมการฯ
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559
นายมนต์ชัย  ศรีรัตน์อังกูล... Read More...
IMAGE กรรมการและเลขานุการ
วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2558
ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ... Read More...
IMAGE นายกสมาคมผู้ปกครอง
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559
นายโสพล  จินดานารี นายกสมาคมผู้ปกครองและครู... Read More...
IMAGE อุปนายกสมาคมฯ
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559
  นายสะอาด  ศิริพฤกษ์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู... Read More...